מדיניות פרטיות

בדייה מתחייבת שלא להעביר את פרטי הצרכן לצד ג׳